1602 Olimpijska

Ustalenia planu zostały na części terenu zmienione uchwałą nr XL/1232/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu przy ulicy Olimpijskiej. Przejdź do strony planu 1615.

mapa obszaru planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Mały Kack w Gdyni, rejon ulicy Olimpijskiej, uchwalony uchwałą nr III/28/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 grudnia 2006 roku

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2007 r., Nr 83, poz. 1282)

Rysunek planu ze wskazaniem obszarów nieobowiązujących (2,31 MB)

część tekstowa: 1602 treść uchwały (140 KB)
część graficzna: 1602 rysunek planu (0,9 MB)

Plik GML (9 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (1,48 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (94 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 12.12.2006
Data udostępnienia informacji: 19.02.2007
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2022 11:44 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
19.10.2022 11:31 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
19.10.2022 11:29 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
28.09.2022 15:37 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
19.12.2013 13:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 13:03 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 15:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.06.2010 15:29 Korekta Bartłomiej Poźniak