1601 Żniwna i Grenadierów


Numer planu: 1601
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Żniwnej i Grenadierów
Obowiązuje od: 2004-07-06
Uchwalenie: Uchwała Nr XIX/403/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2004 r.
Tekst uchwały
Rysunek planu - czarno biały (2,0 MB)
Rysunek planu - kolorowy (2,46 MB)
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2004 r., Nr 75, poz. 1423 (DZ. URZ. WOJ. 2004.75.1423)
INFORMACJE DODATKOWE:
Na terenie planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ul. Dragonów. Plan 1618.
Na terenie planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Żniwnej. Plan 1613.
Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych miejscowymi planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów - uchwała nr  XXXIV/917/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 roku. Na tym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Plan 1611.
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 28.04.2004
Data udostępnienia informacji: 16.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.09.2023 08:20 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
31.08.2023 13:02 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
25.07.2023 10:38 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
28.09.2022 15:33 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
01.06.2018 11:11 Korekta Bartłomiej Poźniak
01.06.2018 11:10 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.04.2017 11:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.01.2017 14:44 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.01.2017 14:43 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
09.01.2017 11:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.01.2017 11:14 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 13:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:58 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:43 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 15:19 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 11:51 Korekta Bartłomiej Poźniak