1601 Żniwna i Grenadierów


Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych miejscowymi planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów - uchwała nr  XXXIV/917/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 roku. Na tym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1611 Strzelców i Dragonów.
Rysunek pokazujący część uchyloną (7,65 MB)
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2004 r., Nr 75, poz. 1423
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Żniwnej i Grenadierów, uchwalony uchwałą nr XIX/403/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2004 roku

tekst uchwały
rysunek planu - czarno biały (2,0 MB)
rysunek planu - kolorowy (2,46 MB)

Plik GML (11 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (3,37 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (78 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 28.04.2004
Data udostępnienia informacji: 16.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2022 15:33 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
01.06.2018 11:11 Korekta Bartłomiej Poźniak
01.06.2018 11:10 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.04.2017 11:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.01.2017 14:44 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.01.2017 14:43 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
09.01.2017 11:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.01.2017 11:14 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 13:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:58 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:43 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 15:19 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 11:51 Korekta Bartłomiej Poźniak