1510 Świętopełka


Numer planu: 1510
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka
Obowiązuje od: 2021-05-21
Uchwalenie: Uchwała Nr XXVIII/915/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 marca 2021 r.
Uchwała w sprawie uchwalenia (444 KB) 
Załącznik numer 1 - rysunek planu (7,09 MB)
Załącznik numer 2 (253 KB)
Załącznik numer 3 (105 KB)
Załącznik numer 4 (92 KB)
Uzasadnienie uchwały (191 KB)
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 6 maja 2021 r., poz. 1656 (DZ. URZ. WOJ. 2021.1656)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH   

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 28 grudnia 2020 do 19 stycznia 2021
Rozpatrzenie uwag (5,17 MB) - Zarządzenie Nr 3375/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.02.2021 r.
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 14 stycznia 2021 r. (897 KB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (196 KB)
Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej (970 KB)
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne (1,05 MB)
Instrukcja dołączania do dyskusji publicznej i obsługi aplikacji podczas dyskusji publicznej (1,52 MB)
Klauzula informacyjna RODO (834 KB)

Tekst projektu planu (625 KB)
Rysunek projektu planu (7,00 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (70 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (480 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (5,32 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - załączniki (9,35 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Rozpatrzenie wniosków (4,91 MB) - Zarządzenie Nr 2605/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.08.2020 r. 
Ogłoszenie o przystąpieniu (191 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (1021 KB) - Nr XX/641/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 31.03.2021
Data udostępnienia informacji: 02.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.07.2023 10:28 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
20.10.2022 11:02 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
28.09.2022 15:30 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
11.08.2021 09:45 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
07.05.2021 11:40 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.05.2021 11:09 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
06.04.2021 12:16 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
01.03.2021 15:07 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
03.02.2021 08:55 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.01.2021 09:58 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.01.2021 11:19 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.12.2020 12:18 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.12.2020 11:00 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
17.12.2020 13:40 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.08.2020 10:51 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
15.07.2020 12:36 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak