1509 Orłowska

Uchwała nr XXXI/1018/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w całości. Skarga dotychczas nie została rozpatrzona przez Sąd.

Uchwała nr XXXI/1018/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w całości. Skarga została odrzucona przez WSA w Gdańsku (postanowienie z dnia 14 września 2022 r. sygn. akt II SA/Gd 574/22).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej
mapa obszaru


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021 r., poz. 2943
Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwała w sprawie uchwalenia (458 KB) - NR XXXI/1018/21 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 czerwca 2021 r.
Załącznik numer 1 - rysunek planu (4,3 MB)
Załącznik numer 2 (943 KB)
Załącznik numer 3 (101 KB)
Załącznik numer 4 (90 KB)
Uzasadnienie uchwały (196 KB)

Plik GML (11 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (4,32 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (418 KB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 2 kwietnia do 27 kwietnia 2021 r.
Termin składania uwag: 11.05.2021 r.

Rozpatrzenie uwag (8,73 MB) - Zarządzenie Nr 3722/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.05.2021 r. 
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 14 kwietnia 2021 r. (3,12 MB)
Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej (962 KB)
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne (1014 KB)
Instrukcja dołączania do dyskusji publicznej i obsługi aplikacji podczas dyskusji publicznej (1,52 MB)
Klauzula informacyjna RODO (834 KB)

Tekst projektu planu (620 KB)
Rysunek projektu planu (4,70 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (114 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (503 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (3,46 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - załączniki (9,33 MB)
Formularz do składania uwag
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (194 KB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 28 grudnia 2020 do 19 stycznia 2021 r.
Rozpatrzenie uwag (25,62 MB) - Zarządzenie Nr 3374/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.02.2021 r.
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 13 stycznia 2021 r. (983 KB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (196 KB)
Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej (962 KB)
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne (1,05 MB)
Instrukcja dołączania do dyskusji publicznej i obsługi aplikacji podczas dyskusji publicznej (1,52 MB)
Klauzula informacyjna RODO (834 KB)

Tekst projektu planu (623 KB)
Rysunek projektu planu (4,70 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (114 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (503 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (3,45 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - załączniki (9,33 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Rozpatrzenie wniosków (5,04 MB) - Zarządzenie Nr 2606/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.08.2020 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu (191 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (659 KB) - Nr XX/640/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 24.06.2020
Data udostępnienia informacji: 02.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2022 11:02 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
06.10.2022 10:22 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
06.10.2022 09:08 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
28.09.2022 15:27 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
27.09.2022 14:48 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
14.07.2022 09:27 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
14.07.2022 09:23 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
11.08.2021 09:46 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
27.07.2021 11:35 Aktualizacja treści Emil Osika
25.06.2021 14:16 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
25.06.2021 12:02 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
27.05.2021 13:05 Aktualizacja treści Emil Osika
26.04.2021 10:52 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.04.2021 13:36 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.04.2021 16:06 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2021 16:06 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.04.2021 10:37 Korekta Bartłomiej Poźniak
01.04.2021 15:22 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
24.03.2021 15:37 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.03.2021 15:37 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
01.03.2021 15:04 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
03.02.2021 08:55 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.01.2021 09:56 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.01.2021 11:06 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.12.2020 12:15 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.12.2020 12:13 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.12.2020 12:12 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.12.2020 11:01 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.12.2020 10:50 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
17.12.2020 13:37 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.08.2020 10:48 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
15.07.2020 12:36 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak