1508 Spacerowa, Orłowska, Króla Jana III, Przemysława, Plażowa, Balladyny, Świętopełka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka


Plan miejscowy przestał obowiązywać w wyniku wejścia w życie:

Uchwała nr IX/263/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w całości.

Wyrokiem z dnia 27 maja 2020 r. (sygn. akt II SA.Gd 675/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność uchwały nr  IX/263/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka w części
 a) odnośnie do części tekstowej w zakresie: § 13 pkt 6, § 14 ust. 1, § 14 ust. 2, § 14 ust. 3, § 14 ust. 4, § 14 ust. 5, § 14 ust. 6, § 14 ust. 7, § 14 ust. 8, § 14 ust. 9, § 14 ust. 10,
 b) odnośnie do rysunku planu w zakresie terenów: "01 MW1,U", "02 MW1,U", "03 MW1,MP", "04 US,UT", "05 UT,UK/MW2", "06 UT,MN1,MW1", "07 UT,MN1,MW1", "08 UT,MN1,MW1", "09 MN2,MW1,MP", "10 MN2,MW1,MP", "11 UT,MW2", "12 UT,MW2",
i oddalił skargę w pozostałej części. Wyrok Sądu jest prawomocny.
Link do wyroku na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl

Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r., poz. 3137

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwała w sprawie uchwalenia (449 KB) - Nr IX/263/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r.
Załącznik numer 1 - rysunek planu (13,60 MB)
Załącznik numer 2 (621 KB)
Załącznik numer 3 (116 KB)
Uzasadnienie uchwały (171 KB)

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 24 grudnia 2018 do 16 stycznia 2019
Rozpatrzenie uwag (25,19 MB) - Zarządzenie Nr 511/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.02.2019 r.
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 7 stycznia 2019 (2,31 MB)
Tekst projektu planu (293 KB)
Rysunek projektu planu (13,51 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (315 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (511 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (13,33 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe materiały (10,73 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (219 KB)

Zarządzenie Nr 7386/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.01.2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków zlożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka. Treść zarządzenia (1,34 MB)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść ogłoszenia (209 KB).

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXXVI/980/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (29 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (1,02 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 25.10.2017
Data udostępnienia informacji: 07.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2022 11:12 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
11.08.2021 09:53 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
11.08.2021 09:53 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
11.08.2021 09:52 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
11.08.2021 09:48 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
02.06.2021 09:30 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.05.2021 11:27 Aktualizacja treści Emil Osika
15.07.2020 12:38 Aktualizacja mapy Bartłomiej Poźniak
28.05.2020 13:33 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.02.2020 10:29 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.06.2019 12:30 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.06.2019 12:11 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
24.05.2019 11:37 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
24.05.2019 11:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.03.2019 15:47 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
20.03.2019 15:45 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
20.03.2019 15:41 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
20.03.2019 15:35 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
20.03.2019 15:34 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
20.03.2019 15:27 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
20.03.2019 15:25 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
20.03.2019 15:24 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
20.03.2019 15:22 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
30.01.2019 11:37 Korekta Bartłomiej Poźniak
17.01.2019 14:08 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
17.01.2019 14:00 Korekta Bartłomiej Poźniak
17.01.2019 13:54 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
24.12.2018 09:22 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
17.12.2018 12:11 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
16.02.2018 11:13 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.02.2018 14:26 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.12.2017 16:34 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.11.2017 11:56 Korekta Bartłomiej Poźniak