1507 Inżynierska i Wrocławska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r., poz. 2986

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXXIII/836/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017
tekst uchwały (290 KB)
załącznik nr 1 - rysunek planu (2,93 MB)
załącznik nr 2 (321 KB)
załącznik nr 3 (113 KB)
uzasadnienie (140 KB)

Plik GML (10 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (16,27 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (1,34 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - (ponowne wyłożenie)

Termin wyłożenia: 18 marca 2017 do 7 kwietnia 2017
Termin dyskusji publicznej: 30 marca 2017
Termin składania uwag: 21 kwietnia 2017

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (149 KB)
tekst projektu planu (323 KB)
rysunek projektu planu (2,95 MB)

prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (708 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (11,54 MB)


Informacje dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (8,93 MB)


Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - (ponowne wyłożenie)

Termin wyłożenia: 27 stycznia 2016 do 16 lutego 2016
Termin dyskusji publicznej: 11 lutego 2016
Termin składania uwag: 1 marca 2016

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (30,5 KB)
tekst projektu planu (313 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (2,81 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (2,9 MB)

prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (499 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (14,1 MB)


Informacje dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (3,06 MB)


Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - (ponowne wyłożenie)

Termin wyłożenia: 27 października do 19 listopada 2014
Termin dyskusji publicznej: 5 listopada 2014
Termin składania uwag: 3 grudnia 2014

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
tekst projektu planu (302 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (4,93 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (5,40 MB)

prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (766 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (13,5 MB)


Informacje dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (5,71 MB)


Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 29 lipca do 18 sierpnia 2014
Termin dyskusji publicznej: 13 sierpnia 2014
Termin składania uwag: 2 września 2014

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (29 KB)
tekst projektu planu (297 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (5,05 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (5,15 MB)

prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (763 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (13,5 MB)


Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXXIV/721/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej

ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (27 KB)
tekst uchwały (60 KB)
załącznik graficzny do uchwały (1,21 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 25.09.2013
Data udostępnienia informacji: 16.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2022 15:25 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
29.11.2017 15:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.08.2017 15:19 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
04.07.2017 08:58 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.07.2017 08:58 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 14:06 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.03.2017 14:34 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.03.2017 14:32 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
17.03.2017 22:49 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.03.2017 12:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.03.2017 12:31 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.03.2017 12:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.03.2017 12:29 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.03.2017 12:15 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
27.01.2016 15:48 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.01.2016 11:10 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.01.2016 09:36 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
27.10.2014 15:55 Korekta Bartłomiej Poźniak
27.10.2014 15:53 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
27.10.2014 14:59 Zmiana załącznika Bartłomiej Poźniak
27.10.2014 12:16 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
15.10.2014 08:38 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.07.2014 12:31 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.07.2014 09:27 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:16 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.10.2013 15:30 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak