1506z rzeka Kacza, Kasztanowa - zmiana

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej


Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2 lipca 2019 r., poz. 3181

Informacje dotyczące tekstu jednolitego

Obwieszczenie z tekstem jednolitym (11,11 MB) - Nr IX/O30/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej

Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r., poz. 3325

Informacje dotyczące uchwalenie

Uchwała w sprawie uchwalenia (378 KB) - Nr XLIV/1273/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r.

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 23 kwietnia do 15 maja 2018
Protokół z dyskusji publicznej (2,43 MB) z dnia 11 maja 2018 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (31 KB)
Tekst projektu planu (52 KB)

Informacje dotyczące przystąpienia

Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny środowiskowej (114 KB)
Rozpatrzenie wniosków (693 KB) - Zarządzenie Nr 7174/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.12.2017 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu (29 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (711 KB) - Nr XXXVI/981/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 22.05.2019
Data udostępnienia informacji: 07.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.11.2019 14:54 ukrycie Bartłomiej Poźniak
31.07.2019 09:04 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
29.05.2019 15:31 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.05.2019 15:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.05.2019 15:19 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.04.2019 13:19 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.08.2018 14:06 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
03.07.2018 08:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.07.2018 08:27 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
16.05.2018 12:55 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.04.2018 08:46 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
12.04.2018 12:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
12.04.2018 12:06 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.02.2018 13:54 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.02.2018 13:53 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.01.2018 13:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.12.2017 16:59 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.11.2017 11:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.11.2017 11:47 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak