1506 Tekst jednolity - rzeka Kacza, Kasztanowa

Ogłoszenie tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej

mapa obszaru


Uchwała nr XXXVI/760/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w części dotyczącej § 13 ust. 17 pkt 2 lit. a.
Wyrokiem z dnia 23 września 2020 r. WSA w Gdańsku (link) stwierdził nieważność uchwały w części, tj. § 13 ust. 17 karta terenu o numerze 35 pkt 2 lit. a. w odniesieniu do działek o nr ewidencyjnych 1288, 1291, 1297, obręb ewidencyjny 0022 Orłowo, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00115618/2. Wyrok jest prawomocny od 24 listopada 2020 r.
Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2 lipca 2019 r., poz. 3181

Informacje dotyczące tekstu jednolitego

Obwieszczenie z tekstem jednolitym (11,11 MB) - Nr IX/O30/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej

Lista planów powiązanych

1506z rzeka Kacza, Kasztanowa - zmiana
1506 rzeka Kacza, Kasztanowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 22.05.2019
Data udostępnienia informacji: 11.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.12.2020 13:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
12.10.2020 11:06 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.07.2020 08:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.02.2020 09:38 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
12.11.2019 14:53 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak