1506 rzeka Kacza, Kasztanowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej

mapa obszaru planu


Uchwała nr XXXVI/760/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w części dotyczącej § 13 ust. 17 pkt 2 lit. a.
Wyrokiem z dnia 23 września 2020 r. WSA w Gdańsku (link) stwierdził nieważność uchwały w części, tj. § 13 ust. 17 karta terenu o numerze 35 pkt 2 lit. a. w odnieiseniu do działek o nr ewidencyjnych 1288, 1291, 1297, obręb ewidencyjny 0022 Orłowo, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00115618/2. Wyrok jest prawomocny od 24 listopada 2020 r. Wyrok jest prawomocny od 24 listopada 2020 r.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2 lipca 2019 r., poz. 3181

Informacje dotyczące tekstu jednolitego

Obwieszczenie z tekstem jednolitym (11,11 MB) - Nr IX/O30/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej

Rysunek planu wskazujący obszary na których uchylono ustalenia (7,75 MB)

Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej (1506z) - uchwała nr XLIV/1273/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r.
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2014 r., poz. 127

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXXVI/760/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013
Tekst uchwały (573 KB)
Załącznik nr 1 czarno-biały rysunek planu (9,02 MB)
Załącznik nr 3 (125 KB)
Kolorowy rysunek planu (6,65 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 29 lipca 2013 do 27 sierpnia 2013
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (30 KB)
Tekst projektu planu (409 KB)
Rysunek projektu planu - czarno-biały (5,74 MB)
Rysunek projektu planu - kolorowy (5,89 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (467 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (18,1 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzania planu

Uchwała Nr XIII/245/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (87 KB)
Treść uchwały (45 KB)
Załącznik graficzny do uchwały (3,72 MB)
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (25 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 22.05.2019
Data udostępnienia informacji: 11.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.12.2020 13:47 Korekta Bartłomiej Poźniak
17.12.2020 13:28 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.02.2020 09:36 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
12.11.2019 14:54 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
31.07.2019 09:02 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
29.05.2019 15:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.03.2019 14:36 Usunięcie załącznika nr 2 Bartłomiej Poźniak
22.01.2019 09:32 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
24.08.2018 14:50 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
03.07.2018 08:46 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.01.2018 13:20 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.04.2017 10:48 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 13:40 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.01.2014 12:09 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.12.2013 13:10 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.12.2013 11:58 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
29.07.2013 11:36 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.07.2013 08:48 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.07.2013 14:20 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
13.05.2013 10:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.11.2012 10:48 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
01.12.2011 10:48 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
30.11.2011 11:26 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.11.2011 11:38 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.11.2011 11:38 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.11.2011 11:24 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.07.2011 10:35 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak