1504 Droga Czerwona - odcinek południowy


Dnia 14 sierpnia 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej karty terenu 03, pkt 3 lit. a - w odniesieniu do adaptowanej funkcji zabudowy mieszkaniowej (Sygn. akt II SA/Gd 127/12). Wyrok ten jest prawomocny od dnia 21 maja 2014 roku.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej - odcinek południowy, uchwalony uchwałą nr XXXIV/764/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2009 roku.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 28 września 2009 r., Nr 131, poz. 2484

1504 treść uchwały (1,39 MB)
1504 rysunek planu (6,35 MB)

Plik GML (15 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (36,07 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (380 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 26.08.2009
Data udostępnienia informacji: 01.09.2009
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2022 15:15 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
28.04.2017 10:42 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.04.2017 10:41 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.07.2014 13:31 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.07.2014 14:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.07.2014 14:47 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:47 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:41 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.06.2010 12:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 15:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.06.2010 13:49 Korekta Bartłomiej Poźniak