1503z2 Orłowo nadmorskie (nieobowiązujący)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo


Uchwała nie obowiązuje


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2017. Sygnatura akt: II OSK 631/17

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2016. Sygnatura akt: II SA/Gd 539/16

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXII/548/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016
Powierzchnia planu: 11,10 ha
tekst uchwały z załącznikami (11,0 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (ponowne wyłożenie)

Termin wyłożenia: 27 stycznia 2016 do 16 lutego 2016
Termin dyskusji publicznej: 1 lutego 2016
Termin składania uwag: 1 marca 2016
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (30,5 KB)
tekst projektu planu (293 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (11,3 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (11,2 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (481 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (16,9 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (ponowne wyłożenie)

Termin wyłożenia: 16 września 2015 do 6 października 2015
Termin dyskusji publicznej: 5 października 2015
Termin składania uwag: 20 października 2015
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (29 KB)
tekst projektu planu (270 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (8,7 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (482 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (15,5 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 10 listopada do 9 grudnia 2014
Termin dyskusji publicznej: 12 listopada 2014
Termin składania uwag: 23 grudnia 2014
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
tekst projektu planu (252 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (9,41 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (9,20 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (556 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (14,9 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXXVII/781/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (26 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (3,28 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 18.12.2013
Data udostępnienia informacji: 09.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2023 14:37 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
18.09.2017 13:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.09.2017 13:09 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.04.2017 10:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.04.2017 13:00 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.03.2017 14:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.03.2017 14:18 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.03.2017 14:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.06.2016 15:15 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
27.01.2016 15:43 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.01.2016 11:11 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.01.2016 09:33 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
16.09.2015 13:27 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
02.09.2015 15:04 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.09.2015 15:03 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.11.2014 12:55 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
31.10.2014 10:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
31.10.2014 10:29 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:14 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.01.2014 11:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.01.2014 11:15 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak