1503 części nadmorskiej dzielnicy Orłowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni

mapa obszaru
Mapa przedstawia zakres obowiązywania planu 1503. Obszary zakreskowane, z numerami w nawiasach, przestawiają obszary dla których opracowywane są zmiany.

Ustalenia planu zostały zmienione uchwałą XLVI/1426/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem. Przejdź do strony planu 1407 Rezerwat Kępa Redłowska
Ustalenia planu zostały zmienione uchwałą XXVIII/915/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka. Przejdź do strony planu 1510 Świętopełka
Ustalenia planu zostały zmienione uchwałą XXXI/1018/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej. Przejdź do strony planu 1509 Orłowska

Ustalenia planu zostały zmienione uchwałą XXXV/955/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. Przejdź do strony planu 1503z4 Orłowo nadmorskie - zmiana 4
Ustalenia planu zostały zmienione uchwałą XXXIV/723/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. Przejdź do strony planu 1503z Orłowo nadmorskie - zmiana

Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 16 marca 2007 r., Nr 63, poz. 910

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007
Powierzchnia planu: 59,55 ha
Rysunek planu ze wskazaniem obszarów nieobowiązujących (14,53 MB)
Tekst uchwały (1,12 BB)
Rysunek planu - czarno-biały (4,32 MB)
Rysunek planu - kolorowy (4,41 MB)

Plik GML (26 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (19,04 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (1,21 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 24.01.2007
Data udostępnienia informacji: 06.03.2007
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.12.2022 12:08 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
29.12.2022 11:55 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
23.12.2022 09:23 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
24.10.2022 11:42 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
24.10.2022 10:48 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
24.10.2022 10:38 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
24.10.2022 08:41 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
04.10.2022 08:57 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
04.10.2022 08:46 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
28.09.2022 15:12 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
08.09.2021 13:14 Aktualizacja treści Emil Osika
11.08.2021 09:42 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
15.07.2020 12:42 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.07.2020 12:41 Aktualizacja mapy Bartłomiej Poźniak
05.02.2020 11:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.02.2020 11:41 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.02.2020 11:38 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.01.2018 14:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.01.2018 14:16 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.01.2018 14:14 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
24.10.2017 09:00 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.04.2017 12:07 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.04.2017 12:06 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.04.2017 11:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.04.2017 11:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.04.2017 11:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.04.2017 11:16 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.04.2017 11:09 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.04.2017 15:55 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.04.2017 14:48 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.04.2017 14:34 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.04.2017 14:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.04.2017 14:20 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.04.2017 13:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.04.2017 13:18 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.04.2017 13:16 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.04.2017 13:06 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:35 Korekta Michał Kowalski
03.02.2017 15:00 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
06.04.2016 10:14 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 13:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.11.2013 13:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.10.2013 12:01 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.07.2013 15:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.07.2013 15:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.07.2013 15:20 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 13:04 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:47 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.06.2010 11:37 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.06.2010 15:02 Korekta Bartłomiej Poźniak