1501 Wielkopolska Wrocławska

Plan przestał obiązywać w wyniku publikacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej (1507)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Wrocławskiej, uchwalony uchwałą nr XLIV/1398/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2002 roku

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2003 r., Nr 6, poz. 58)


część tekstowa: 1501 treść uchwały
część graficzna: 1501 rysunek planu (0,9 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 25.09.2002
Data udostępnienia informacji: 16.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.02.2020 08:40 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.04.2018 15:00 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 13:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:59 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:43 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 15:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 11:53 Korekta Bartłomiej Poźniak