1409 Stryjska, rondo Brzeskiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa
mapa obszaru planu


Wyrokiem z dnia 7 maja 2019 roku (sygn. akt II SA/Gd 562/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność uchwały nr XLIV/1272/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa w części dotyczącej:
  1. § 6 ust. 1 pkt 2 lit. d
  2. § 6 ust. 2 co do słów: „ogrodzeń pełnych oraz”
  3. § 13 pkt 1
  4. § 14 ust. 1 pkt 3 lit. c co do słów: „pełnych ogrodzeń”
  5. § 14 ust. 11 pkt 3 lit. a co do słów: „pełnych ogrodzeń”.
Wyrok jest prawomocny od dnia 3 czerwca 2019 r.
Treść wyroku WSA (466 KB)

Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r., poz. 3370

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwała w sprawie uchwalenia (254 KB) - Nr XLIV/1272/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r.
Załącznik numer 1 - rysunek planu (4,32 MB)
Załącznik numer 2 (330 KB)
Załącznik numer 3 (111 KB)
Uzasadnienie uchwały (122 KB)

Plik GML (10 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (7,22 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (177 KB)

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 12 marca do 3 kwietnia 2018
Rozpatrzenie uwag (5,94 MB)
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 22 marca 2018 (6,44 MB)
Tekst projektu planu (156 KB)
Rysunek projektu planu (3,20 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (308 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (502 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (11,18 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (33 KB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Rozpatrzenie wniosków (1,62 MB) - Zarządzenie Nr 6999/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.11.2017 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do prognozy środowiskowej (206 KB)
Ogłoszenie o przystąpieniu (26 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (1,49 MB) - Nr XXI/495/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 25.05.2016
Data udostępnienia informacji: 19.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2022 14:38 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
24.07.2019 14:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.11.2018 14:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.08.2018 13:47 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
03.07.2018 14:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.07.2018 14:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.07.2018 11:21 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
03.07.2018 11:12 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.07.2018 11:10 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.05.2018 10:56 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.04.2018 10:48 Korekta Bartłomiej Poźniak
27.04.2018 10:46 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
12.03.2018 08:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
06.03.2018 12:25 Korekta Bartłomiej Poźniak
01.03.2018 10:56 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.11.2017 13:42 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.07.2017 14:07 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 13:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.06.2016 10:13 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak