1408 Krośnieńska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2017-04-10 r., poz. 1212

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXX/729/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017
Powierzchnia planu: 0,66 ha
tekst uchwały (5,73 MB)
załącznik nr 1 - rysunek planu (1,82 MB)
załącznik nr 3 (256 KB)
uzasadnienie (175 KB)

Plik GML (9 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (819 KB)
Legenda do rysunku planu - JPG (370 KB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - ponowne wyłożenie

Termin wyłożenia: 21 stycznia 2017 do 10 lutego 2017
Termin dyskusji publicznej: 30 stycznia 2017
Termin składania uwag: 24 lutego 2017

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (31 KB)
tekst projektu planu (358 KB)
rysunek projektu planu (591 KB)

prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (1,81 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (2,19 MB)


Informacje dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (1,70 MB) opub. 2017-01-24


Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 26 listopada do 16 grudnia 2016
Termin dyskusji publicznej: 7 grudnia 2016
Termin składania uwag: 30 grudnia 2016

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (149 KB)
tekst projektu planu (120 KB)
rysunek projektu planu - kolorowy (910 KB)

prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (531 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (10,9 MB)


Informacje dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do planu

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (2,34 MB) opub. 2017-01-24


Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XIX/437/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej

ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (26 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (389 KB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (127 KB) opub. 2016-08-24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 30.03.2016
Data udostępnienia informacji: 06.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2022 14:36 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
27.03.2019 11:58 Usunięcie załącznika nr 2 Bartłomiej Poźniak
25.09.2017 12:09 publikacja uzasadnienia uchwały Bartłomiej Poźniak
12.04.2017 09:25 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.04.2017 15:03 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 11:58 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
30.01.2017 11:27 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.01.2017 11:10 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
21.01.2017 10:56 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
21.01.2017 10:33 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
20.01.2017 14:18 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
12.01.2017 12:05 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.11.2016 14:11 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
18.11.2016 10:30 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
24.08.2016 09:07 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
06.04.2016 12:37 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak