1407 Rezerwat Kępa Redłowska


Numer planu: 1407
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem
Obowiązuje od: 2022-12-23
Uchwalenie: Uchwała Nr XLVI/1426/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2022 r.
Uchwała w sprawie uchwalenia (598 KB)
Załącznik numer 1 - rysunek planu (31,19 MB)
Załącznik numer 2 (844 KB)
Załącznik numer 3 (149 KB)
Załącznik numer 4 (149 KB)
Uzasadnienie uchwały (237 KB)
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2022 r., poz. 4807 (DZ. URZ. WOJ. 2022.4807)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

 

Informacje dotyczące kolejnego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 24 maja do 14 czerwca 2022 r.

Rozpatrzenie uwag (9,6 MB) - Zarządzenie Nr 5262/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.07.2022 r.
Zbiór uwag zamieszczonych w wykazie (24,14MB)

Protokół z dyskusji publicznej z dnia 25 maja 2022 r. (3,97 MB)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (132Kb)
Formularz składania uwag

Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej - V wyłożenie
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne - V wyłożenie
Instrukcja dołączania i obsługi aplikacji podczas wydarzenia - V wyłożenie
Klauzula informacyjna RODO - V wyłożenie
Link do rejestracji do udziału w dyskusji publicznej

1407 Kepa Redlowska rysunek WYŁOŻENIE V (31,24 MB)
1407 Kepa Redlowska tekst WYŁOŻENIE V (577 KB)
Prognoza rysunek (22,94 MB)
Prognoza tekst (740 KB)
Prognoza załączniki (38,62 MB)
Informacje dotyczące kolejnego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 04 października do 26 października 2021 r.


Rozpatrzenie uwag (27,24 MB) - Zarządzenie Nr 4677/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.01.2022 r.
Zbiór uwag zamieszczonych w wykazie (29,69MB)

Protokół z dyskusji publicznej z dnia 20.10.2021 r. (1,98MB)
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu (68KB)
Formularz składania uwag

Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej - IV wyłożenie
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne - IV wyłożenie
Instrukcja dołączania i obsługi aplikacji podczas wydarzenia - IV wyłożenie
Klauzula informacyjna RODO - IV wyłożenie
Link do rejestracji do udziału w dyskusji publicznej

1407 Kepa Redlowska rysunek WYŁOŻENIE IV (31,04 MB)
1407 Kepa Redlowska tekst WYŁOŻENIE IV (575 KB)
Prognoza rysunek (22,47 MB)
Prognoza tekst (739 KB)
Prognoza załączniki (45,35 MB)

Informacje dotyczące kolejnego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 28 lipca do 25 sierpnia 2020 r.
Rozpatrzenie uwag (26,28 MB) - Zarządzenie Nr 2736/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.09.2020 r.
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 19 sierpnia 2020 r. (3,57 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (41 KB)
Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej (136 KB)
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne (357 KB)
Instrukcja dołączania do dyskusji publicznej i obsługi aplikacji podczas dyskusji publicznej (302 KB)
Klauzula informacyjna RODO (137 KB)
Link do rejestracji do udziału w dyskusji publicznej

Tekst projektu planu (609 KB)
Rysunek projektu planu (17,33 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (31 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (733 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (17,25 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - załączniki (34,21 MB)

Informacje dotyczące ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 15 stycznia do 5 lutego 2019 r.
Rozpatrzenie uwag (9,48 MB) - Zarządzenie Nr 852/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.05.2019 r.
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 24 stycznia 2019 r. (4,67 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (166 KB)
Tekst projektu planu (684 KB)
Rysunek projektu planu (13,76 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (305 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (673 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (13,25 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - załączniki (31,09 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 9 maja 2017 do 30 maja 2017
Uzupełnienie rozpatrzenia uwag (6,80 MB) - Zarządzenie nr 6408/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2017 r.
Rozpatrzenie uwag (6,80 MB) - Zarządzenie nr 6381/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.07.2017 r.
Protokół z dyskusji publicznej (1,65 MB) z dnia 22 maja 2017
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (29 KB)
Tekst projektu planu (603 KB)
Rysunek projektu planu (9,53 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (652 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (37,4 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Rozpatrzenie wniosków (7,92 MB) - Zarządzenie Nr 8184/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.10.2012 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu (159 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (63 KB) - Nr VI/91/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 r.
Załącznik graficzny do uchwały (1,78 MB)
Ogłoszenie o przystąpieniu do prognozy oddziaływania na środowisko (26 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 23.03.2011
Data udostępnienia informacji: 20.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2023 15:03 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
13.07.2023 11:49 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
13.07.2023 10:08 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
13.07.2023 10:08 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
13.07.2023 09:20 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
13.07.2023 09:20 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
12.07.2023 15:30 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
12.07.2023 15:11 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
12.07.2023 15:09 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
23.12.2022 09:27 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
08.12.2022 14:50 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
02.11.2022 13:19 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
02.11.2022 13:18 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
26.07.2022 15:11 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
09.06.2022 14:28 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
24.05.2022 09:40 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
24.05.2022 09:38 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
18.05.2022 08:54 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
12.05.2022 10:32 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
21.01.2022 13:35 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
10.11.2021 15:39 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
13.10.2021 10:58 Aktualizacja treści Emil Osika
05.10.2021 12:07 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
05.10.2021 11:11 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
04.10.2021 09:49 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
04.10.2021 09:43 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.09.2021 08:31 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
03.02.2021 08:54 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
09.10.2020 13:08 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
01.09.2020 14:41 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.07.2020 22:46 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
17.07.2020 11:57 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.05.2019 11:17 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.02.2019 10:30 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.01.2019 09:25 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.01.2019 09:24 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
09.01.2019 09:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.01.2019 09:13 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.01.2019 12:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.01.2019 12:21 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.07.2017 11:09 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.07.2017 15:21 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.07.2017 10:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.06.2017 11:43 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.05.2017 12:16 Zmiana załącznika Bartłomiej Poźniak
09.05.2017 10:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.04.2017 11:22 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 09:07 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2017 09:28 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.05.2012 11:42 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
12.05.2011 09:04 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak