1406z Skośna, Szczeblewskiego i Okrętowa - zmiana


Zmiana numer 1406z
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej
Obowiązuje od: 2013-12-07
Uchwalenie: Uchwała Nr XXXV/739/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r.
Tekst uchwały z załącznikami (1,33 MB)
Rysunek planu - kolorowy (998 KB)
Rysunek planu - czarno-biały (1,22 MB)
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 22 listopada 2013 r., poz. 4125 (DZ. URZ. WOJ. 2013.4125)
INFORMACJE DODATKOWE:
Plan posiada tekst jednolity. Tekst jednolity 1406.
Powiązane: Plan 1406.
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

 

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 12 sierpnia do 10 września 2013
Termin dyskusji publicznej: 13 sierpnia 2013
Termin składania uwag: 24 września 2013
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (134 KB)
Tekst projektu planu (63 KB)
Rysunek projektu planu - czarno-biały (948 KB)
Rysunek projektu planu - kolorowy (1 MB)
Odstąpienie od sporządzania prognozy środowiskowej (312 KB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXX/620/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (27 KB)
Tekst uchwały wraz z załącznikiem graficznym (504 KB)

Lista planów powiązanych

1406 Skośna, Szczeblewskiego i Okrętowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 24.04.2013
Data udostępnienia informacji: 07.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2023 14:35 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
30.09.2022 10:26 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
27.04.2017 15:43 Korekta Bartłomiej Poźniak
27.04.2017 15:41 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:32 Korekta Michał Kowalski
13.05.2015 11:22 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:58 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:09 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.12.2013 10:58 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
06.11.2013 09:11 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
30.10.2013 12:44 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.10.2013 12:38 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
12.08.2013 14:46 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.05.2013 11:58 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak