1402 ogródki działkowe przy Al. Zwycięstwa 136

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ogródków działkowych przy Alei Zwycięstwa 136 w Gdyni


Ustalenia planu zostały zmienione na fragmencie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa. Przejdź do strony planu 1409 Stryjska, rondo Brzeskiego.

Ustalenia planu zostały zmienione na fragmencie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej. Przejdź do strony planu 1408 Krośnieńska.
mapa obszaru planu

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony uchwałą nr IX/185/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2003 roku

Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 19 września 2003 r., Nr 109, poz. 1973

część tekstowa: treść uchwały
część graficzna: rysunek planu wskazujący obszary o zmienionych ustaleniach (6,02MB)
część graficzna: rysunek planu (1,5 MB)

Plik GML (10 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (2,88 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (150 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 25.06.2003
Data udostępnienia informacji: 16.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2022 14:07 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
31.08.2018 10:34 Korekta Bartłomiej Poźniak
31.08.2018 09:58 Korekta Bartłomiej Poźniak
31.08.2018 08:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
31.08.2018 08:44 Korekta Bartłomiej Poźniak
31.08.2018 08:44 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
09.06.2017 12:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.06.2017 12:16 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 13:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:51 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:19 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 14:29 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 12:13 Korekta Bartłomiej Poźniak