1303 Skwer Plymouth, Piłsudskiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego
mapa granic planu


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2019 r., poz. 548

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwała w sprawie uchwalenia (273 KB) - Nr IV/54/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r.
Załącznik numer 1 - rysunek planu (6,49 MB)
Załącznik numer 2 (340 KB)
Załącznik numer 3 (116 KB)
Uzasadnienie uchwały (120 KB)

Plik GML (11 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (7,60 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (626 KB)

Informacje dotyczące ponownego wyłożenia

Termin wyłożenia: 6 do 26 października 2018
Rozpatrzenie uwag (189 KB) - Zarządzenie 173/18/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.12.2018 r.
Rozpatrzenie uwag (1,98 MB) - Zarządzenie 79/18/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.12.2018 r.
Rozpatrzenie uwag (7,34 MB) - Zarządzenie 12/18/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.11.2018 r.
Protokół z dyskusji publicznej (2,81 MB) z dnia 18 października 2018
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (283 KB)
Tekst projektu planu (157 KB)
Rysunek projektu planu (5,94 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (278 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (389 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (3,32 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe rysunki (15,05 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 20 czerwca do 10 lipca 2018
Rozpatrzenie uwag (11,90 MB) - Zarządzenie Nr 8272/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.08.2018 r.
Protokół z dyskusji publicznej (5,95 MB) z dnia 4 lipca 2018
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
Tekst projektu planu (152 KB)
Rysunek projektu planu (4,26 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (288 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (388 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (3,33 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe rysunki (15,05 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Rozpatrzenie wniosków (11,66 MB) - Zarządzenie Nr 7540/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.03.2018 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do prognozy środowiskowej (117 KB).
Ogłoszenie o przystąpieniu (25 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (2,53 MB) - Nr XXXII/794/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 24.05.2017
Data udostępnienia informacji: 20.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2022 14:02 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
01.02.2019 12:43 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
24.12.2018 10:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.12.2018 10:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.12.2018 10:48 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
24.12.2018 09:01 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.11.2018 12:24 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
31.10.2018 14:55 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.10.2018 14:39 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.09.2018 12:42 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.08.2018 14:20 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
16.07.2018 14:06 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.06.2018 08:13 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.06.2018 15:32 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.06.2018 13:05 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
15.06.2018 13:02 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
08.03.2018 14:52 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.02.2018 10:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2018 10:32 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
08.06.2017 13:17 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.05.2017 09:27 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak