1204 Sienkiewicza, Stwosza


Numer planu: 1204
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza
Obowiązuje od: 2018-06-14
Uchwalenie: Uchwała Nr XLII/1201/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Tekst uchwały (241 KB)
Załącznik numer 1 - rysunek planu (1,72 MB)
Załącznik numer 2 (362 KB)
Załącznik numer 3 (107 KB)
Uzasadnienie uchwały (132 KB)
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r., poz. 2258 (DZ. URZ. WOJ. 2018.2258)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

 

Zarządzenie Nr 6862/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.10.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza. Treść zarządzenia (17,56 MB)

Protokół z dyskusji publicznej (5,62 MB) która odbyła się dnia 14 września 2017

Informacje dotyczące wyłożenia - zmiana terminu

Termin wyłożenia: 6 września do 26 września 2017
Termin dyskusji publicznej: 14 września 2017
Termin składania uwag: 10 października 2017
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (134 KB)
Tekst projektu planu (341 KB)
Rysunek projektu planu (1005 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (329 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe materiały (14,92 MB)

Zarządzenie nr 6047/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.04.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza. Treść zarządzenia (923 KB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXIII/555/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (23 KB)
Tekst uchwały z załącznikiem graficznym (598 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 25.04.2018
Data udostępnienia informacji: 21.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2023 13:54 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
28.09.2022 13:51 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
01.06.2018 10:49 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
02.05.2018 09:16 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.12.2017 14:43 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.12.2017 09:00 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.11.2017 10:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
06.10.2017 09:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
06.09.2017 09:33 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
06.09.2017 08:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.08.2017 09:28 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
21.08.2017 14:29 Korekta Arkadiusz Zieniuk
11.08.2017 14:28 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.08.2017 13:03 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 13:42 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.04.2017 13:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.04.2017 13:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.04.2017 12:32 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.04.2017 09:38 Korekta Bartłomiej Poźniak
14.09.2016 11:51 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak