1203 Korzeniowskiego, Stwosza


Numer planu: 1203
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic J. Korzeniowskiego oraz W. Stwosza
Obowiązuje od: 2016-12-30
Uchwalenie: Uchwała Nr XXV/607/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r.
Tekst uchwały (259 KB)
Załącznik nr 1 - rysunek planu (684 KB)
Załącznik nr 3 (113 KB)
Uzasadnienie (156 KB) opub. 2017-09-08
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2016 r., poz. 4442 (DZ. URZ. WOJ. 2016.4442)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

 

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 6 lipca do 26 lipca 2016
Termin dyskusji publicznej: 13 lipca 2016
Termin składania uwag: 9 sierpnia 2016
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (195 KB)
tekst projektu planu (130 KB)
rysunek projektu planu - kolorowy (597 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (334 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (13,9 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr IX/131/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic J. Korzeniowskiego oraz W. Stwosza
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (145 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (363 KB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (130 KB) (publikacja: 2015-11-03)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 27.05.2015
Data udostępnienia informacji: 10.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2023 13:49 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
21.07.2023 13:44 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
21.07.2023 13:37 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
28.09.2022 13:47 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
27.03.2019 12:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.09.2017 13:21 Zmiana załącznika - uzupełnienie uchwały o przystąpieniu o treść uzasadnienia Bartłomiej Poźniak
08.09.2017 15:09 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.09.2017 15:09 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.04.2017 14:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.04.2017 12:43 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.12.2016 15:00 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
28.10.2016 12:18 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.10.2016 12:16 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
06.07.2016 09:14 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
27.06.2016 14:00 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.11.2015 14:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.11.2015 14:49 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.06.2015 14:11 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak