1201 Kamienna Góra


Numer planu: 1201
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni
Obowiązuje od: 2005-09-17
Uchwalenie: Uchwała Nr XXXII/754/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 r.
Rysunek planu ze wskazaniem obszarów nieobowiązujących - czarno-biały (3,47 MB)
Tekst uchwały (671 KB)
Rysunek planu - czarno-biały (JPG 3,00 MB)
Rysunek planu - czarno-biały (2,91 MB)
Rysunek planu - kolorowy (2,95 MB)
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2005 r., Nr 79, poz. 1587 (DZ. URZ. WOJ. 2005.79.1587)
INFORMACJE DODATKOWE:
Uchwała nr XXXII/754/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w części dotyczącej paragrafu 5 ust. 1 pkt. 4 lit. b) tiret pierwsze, podpkt. xiii. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 16 grudnia 2020 r. oddalił skargę. Wyrok jest prawomocny.
Ustalenia planu zostały zmienione uchwałą XLII/1201/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza. Plan nr 1204.
Ustalenia planu zostały zmienione uchwałą nr XXV/607/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej. Plan nr 1203.
Ustalenia planu zostały zmienione uchwałą nr XLVI/1080/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni. Zmiana nr 1201z2.
Ustalenia planu zostały zmienione uchwałą nr XXXII/717/09 Rady Miasta Gdynia z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni. Zmiana nr 1201z.
Na terenie planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki, ulic Borchardta, Armii Krajowej oraz pl. Grunwaldzkiego. Plan 1116.
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 22.06.2005
Data udostępnienia informacji: 16.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2023 10:38 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
07.08.2023 10:37 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
07.08.2023 10:33 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
07.08.2023 10:33 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
29.09.2022 15:17 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
17.06.2021 14:41 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.01.2021 10:59 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.05.2020 10:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.05.2020 17:49 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.02.2020 12:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.02.2020 12:07 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.02.2020 12:06 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
09.08.2018 15:31 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.08.2018 14:11 dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.01.2018 13:18 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.04.2017 15:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.04.2017 12:00 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:18 Korekta Michał Kowalski
14.07.2015 08:48 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
14.07.2015 08:44 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 13:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:18 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 14:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 12:14 Korekta Bartłomiej Poźniak