1115 10 Lutego, Abrahama, Batorego


Numer planu: 1115
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego
Obowiązuje od: 2023-06-09
Uchwalenie: Uchwała Nr LII/1585/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2023 r.
Uchwała w sprawie uchwalenia (255 KB)
Załącznik numer 1 - rysunek planu (2,23 MB)
Załącznik numer 2 (153 KB)
Załącznik numer 3 (140 KB)
Załącznik numer 4 (136 KB)
Uzasadnienie uchwały (217 KB)
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2023 r., poz. 2557 (DZ. URZ. WOJ. 2023.2557)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH 

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: od 10 grudnia 2022 do 10 stycznia 2023 
Termin składania uwag: do 24 stycznia 2023

Rozpatrzenie uwag (4,49MB) - Zarządzenie nr 6051/23/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.02.2023r.
Protokół z dyskusji publicznej (1,39 MB)  
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
Tekst projektu planu
Rysunek projektu planu
Formularz składania uwag

Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej (107 KB)
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne (367 KB)
Instrukcja dołączania i obsługi aplikacji podczas wydarzenia (734 KB)
Klauzula informacyjna RODO (100 KB)
Link do rejestracji do udziału w dyskusji publicznej

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (322 KB)
Rozpatrzenie wniosków (9,79 MB) - Zarządzenie Nr 2248/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.05.2020 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu (105 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (772 KB) - Nr XV/482/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 18.12.2019
Data udostępnienia informacji: 23.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.07.2023 14:45 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
28.07.2023 14:45 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.05.2023 14:14 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
26.05.2023 14:13 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
10.05.2023 09:39 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
28.04.2023 12:10 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
16.02.2023 08:50 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
02.01.2023 10:55 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
14.12.2022 14:22 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
09.12.2022 15:48 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
09.12.2022 15:05 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
01.12.2022 09:11 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
01.12.2022 09:07 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
01.12.2022 09:01 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
20.10.2022 12:33 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
22.06.2020 09:56 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
12.05.2020 09:40 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
31.12.2019 10:45 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.12.2019 11:11 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak