1114 dawny Bank Polski

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego

mapa obszaru planu


Uchwała nr XLIII/1225/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w całości.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 27 lutego 2019 r. (sygn. akt II SA/Gd 700/18) oddalił skargę, NSA wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2020 r. (sygn. akt II OSK 2062/19) oddalił skargę kasacyjną, wyrok WSA jest prawomocny.

Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13 lipca 2018 r., poz. 2785

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwała w sprawie uchwalenia (157 KB) - Nr XLIII/1225/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 maja 2018 r.
Załącznik numer 1 - rysunek planu (1,04 MB)
Załącznik numer 2 (177 KB)
Załącznik numer 3 (81 KB)
Uzasadnienie uchwały (131 KB)

Plik GML (8 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (392 KB)
Legenda do rysunku planu - JPG (478 KB)

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 29 stycznia do 20 lutego 2018
Rozpatrzenie uwag wniesionych do wykładanego projektu planu (2,35 MB) - Zarządzenie Nr 7645/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.03.2018 r.
Protokół z dyskusji publicznej (3,38 MB) z dnia 6 lutego 2018
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (120 KB)
Tekst projektu planu (322 KB)
Rysunek projektu planu (688 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (373 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (14,12 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Rozpatrzenie wniosków (3,71 MB) - Zarządzenie Nr 6653/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.10.2017 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do prognozy środowiskowej (206 KB)
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (65 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (565 KB) - Nr XXXIII/833/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 28.06.2017
Data udostępnienia informacji: 21.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2022 13:40 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
27.07.2020 17:02 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.02.2020 10:36 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.07.2018 12:28 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.07.2018 12:26 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.06.2018 09:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
12.06.2018 14:23 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
03.04.2018 10:18 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.02.2018 14:21 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
29.01.2018 09:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.01.2018 09:13 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
18.01.2018 08:26 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.11.2017 15:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.11.2017 14:13 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.11.2017 13:48 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.10.2017 14:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.10.2017 14:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.10.2017 14:38 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.07.2017 12:20 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.07.2017 14:47 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.07.2017 12:46 Korekta Bartłomiej Poźniak