1113 Pirs nr 1 na Molu Rybackim

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 3 listopada 2017 r., poz. 3788

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXXVI/982/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017
Powierzchnia planu: 0,27 ha
tekst uchwały (135 KB)
załącznik numer 1 - rysunek planu (579 KB)
załącznik numer 2 (92 KB)
załącznik numer 3 (79 KB)
uzasadnienie uchwały (238 KB)

Plik GML (8 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (301 KB)
Legenda do rysunku planu - JPG (487 KB)

Zarządzenie Nr 6633/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.09.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego cześci dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim. Treść zarządzenia (238 KB)

Protokół z dyskusji publicznej (528 KB) która odbyła się dnia 17 sierpnia 2017

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 7 do 29 sierpnia 2017
Termin dyskusji publicznej: 17 sierpnia 2017
Termin składania uwag: 12 września 2017
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (122 KB)
tekst projektu planu (303 KB)
rysunek projektu planu (589 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (291 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (11,01 MB)

Zarządzenie Nr 6149/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.05.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim. Pełna treść zarządzenia (1,99 MB).

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXX/727/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (605 KB)
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (25 KB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (26 KB) opub. 2017-04-20

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 29.03.2017
Data udostępnienia informacji: 22.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2022 14:15 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
23.11.2017 10:39 Zmiana załącznika Bartłomiej Poźniak
07.11.2017 10:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.11.2017 10:26 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
30.10.2017 12:07 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
24.10.2017 09:16 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
29.08.2017 12:40 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
16.08.2017 09:01 Korekta Arkadiusz Zieniuk
07.08.2017 09:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.07.2017 13:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
30.05.2017 10:38 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.04.2017 10:22 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.04.2017 09:05 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.04.2017 08:41 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak