1112 Kilińskiego


Numer planu: 1112
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta
Obowiązuje od: 2019-01-26
Uchwalenie: Uchwała Nr III/20/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 5 grudnia 2018 r.
Treść uchwały (267 KB)
Załącznik numer 1 - rysunek planu (4,60 MB)
Załącznik numer 2 (221 KB)
Załącznik numer 3 (110 KB)
Uzasadnienie uchwały (111 KB)
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2019 r., poz. 189 (DZ. URZ. WOJ. 2019.189)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

 

Informacje dotyczące ponownego wyłożenia

Termin wyłożenia: 22 września do 12 października 2018
Rozpatrzenie uwag (6,66 MB) - Zarządzenie Nr 8657/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.11.2018 r.
Protokół z dyskusji publicznej (3,26 MB) z dnia 27 września 2018
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (230 KB)

Tekst projektu planu (170 KB)
Rysunek projektu planu (3,22 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (276 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (346 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (2,65 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe rysunki (14,33 MB)

Informacje dotyczące ponownego wyłożenia

Termin wyłożenia: 20 czerwca do 10 lipca 2018 
Rozpatrzenie uwag (16,38 MB) - Zarządzenie Nr 8255/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.07.2018 r.
Protokół z dyskusji publicznej (1,39 MB) z dnia 28 czerwca 2018
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
Tekst projektu planu (185 KB)
Rysunek projektu planu (3,22 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (275 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (347 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (2,71 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe rysunki (14,33 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 19 lutego do 13 marca 2018
Rozpatrzenie uwag (15,29 MB) - Zarządzenie Nr 7752/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2018 r.
Protokół z dyskusji publicznej (2,53 MB) z dnia 22 lutego 2018 roku
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (27 KB)
Tekst projektu planu (192 KB)
Rysunek projektu planu (1,23 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko (345 KB)
Rozpatrzenie wniosków (7,93 MB) - Zarządzenie Nr 6640/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.09.2017 r.
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (25 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (699 KB) - XXVII/658/16 Rady Miasta Gdynia z dnia 21 grudnia 2016 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 21.12.2016
Data udostępnienia informacji: 08.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2023 15:09 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
21.07.2023 13:07 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
29.09.2022 14:01 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
14.01.2019 08:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
18.12.2018 09:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.12.2018 09:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.12.2018 08:50 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.12.2018 08:47 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.11.2018 14:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.11.2018 14:19 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.10.2018 13:53 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.09.2018 13:54 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.09.2018 13:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.09.2018 13:46 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
14.09.2018 09:13 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
03.08.2018 08:39 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.07.2018 11:56 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.07.2018 11:46 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.06.2018 11:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.06.2018 11:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.06.2018 11:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.06.2018 11:19 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.06.2018 11:13 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.06.2018 11:04 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.06.2018 11:02 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.06.2018 10:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.06.2018 08:16 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.06.2018 12:57 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
15.06.2018 12:54 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
24.04.2018 08:32 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.02.2018 13:49 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.02.2018 09:26 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.02.2018 11:59 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.02.2018 11:57 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.10.2017 15:03 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.09.2017 10:33 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.09.2017 13:19 Zmiana załącznika - uzupełnienie uchwały o przystąpieniu o treść uzasadnienia Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 13:38 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.02.2017 09:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.01.2017 15:00 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
28.12.2016 14:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.12.2016 14:53 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak