1108 Jana z Kolna i projektowana Nowa Węglowa


Numer planu: 1108
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej
Obowiązuje od: 2017-07-04
Uchwalenie: Uchwała Nr XXXI/790/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Tekst uchwały (1,39 MB)
Załącznik nr 1 - rysunek planu (8,98 MB)
Załącznik nr 3 (131 KB)
Uzasadnienie (299 KB) opub. 2017-09-11
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r., poz. 2278 (DZ. URZ. WOJ. 2017.2278)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

 

Zarządzenie Nr 5838/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.03.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej. Treść zarządzenia (12,41 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 21 stycznia 2017 do 10 lutego 2017
Termin dyskusji publicznej: 2 lutego 2017
Termin składania uwag: 24 lutego 2017
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (31 KB)
tekst projektu planu (655 KB)
rysunek projektu planu (6,79 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (417 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (26,3 MB)

Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (8,15 MB) opub. 2017-01-24

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXIV/506/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (29 KB)
treść uchwały (84 KB)
załącznik graficzny do uchwały (1,19 MB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (28 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 31.10.2012
Data udostępnienia informacji: 27.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2023 12:54 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
29.09.2022 13:54 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
27.03.2019 11:57 Usunięcie załącznika nr 2 Bartłomiej Poźniak
11.09.2017 09:28 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
06.07.2017 10:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.06.2017 11:36 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.04.2017 13:59 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 13:12 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 12:13 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 12:11 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 12:08 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
24.01.2017 11:54 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
20.01.2017 15:21 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
12.01.2017 12:04 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:18 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.03.2013 15:30 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
30.11.2012 10:03 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
15.11.2012 13:42 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.11.2012 15:18 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak