1107 Portowa, Waszyngtona i projektowana Nowa Węglowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 4 lipca 2013 r., poz. 2725

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXXI/630/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013
Tekst uchwały (558 KB)
Załącznik numer 3 do uchwały (126 KB)
Rysunek planu - kolorowy (5,11 MB)
Rysunek planu - czarno-biały (3,72 MB)

Plik GML (39 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (12,52 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (1,29 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 18 marca 2013 do 16 kwietnia 2013
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (139 KB)
Tekst projektu planu (660 KB)
Rysunek projektu planu - czarno-biały (2,78 MB)
Rysunek projektu planu - kolorowy (2,9 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (490 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (19,17 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXI/437/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej
Uchwała uchyla wcześniejszą uchwałe nr XXXIX/859/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i Portowej.
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (27 KB)
Treść uchwały (61 KB)
Załącznik graficzny do uchwały (1,49 MB)
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (28 KB)

Informacje dotyczące wcześniejszych prac planistycznych

Uchwała Nr XXXIX/859/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i Portowej została uchylona.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 22.02.2010
Data udostępnienia informacji: 01.02.2010
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2022 13:43 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
27.03.2019 15:13 Usunięcie załącznika nr 2 Bartłomiej Poźniak
20.04.2017 13:41 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 14:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 13:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.07.2013 13:38 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
27.05.2013 10:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
27.05.2013 10:13 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.05.2013 11:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.05.2013 11:55 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
18.03.2013 11:01 Dodanie informacji Arkadiusz Zieniuk
18.03.2013 10:43 Dodanie informacji Arkadiusz Zieniuk
07.03.2013 15:22 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
07.03.2013 15:18 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
07.03.2013 15:15 Dodanie informacji Arkadiusz Zieniuk
24.01.2013 13:15 Korekta, Zmiana załącznika Bartłomiej Poźniak
10.07.2012 14:19 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.07.2012 14:18 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
28.06.2012 14:26 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.06.2012 14:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
02.04.2012 10:59 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:20 Korekta Bartłomiej Poźniak