1106 Węglowej i Waszyngtona (nieobowiązujący)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i Waszyngtona


Uchwała nie obowiązuje


Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 14 października 2015 roku (sygn. akt II SA/Gd 25/15) stwierdził nieważność uchwały nr XLVI/988/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona. Skarga kasacyjna Gminy Miasta Gdyni na ww. wyrok została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 4 października 2017 roku (sygn. akt II OSK 217/16).

Wyrok stwierdzający nieważność uchwały wywiera skutki ex tunc, czyli od dnia podjęcia uchwały. W związku z powyższym uchwała nr XLVI/988/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona została wyeliminowana z obrotu prawnego.


Na fragmencie obszaru uchylonego planu opracowywany jest plan 1110 Węglowa i J. Waszyngtona.
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2014 r., poz. 3344

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XLVI/988/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014
Powierzchnia planu: 14,10 ha
tekst uchwały (1,21 KB)
załącznik nr 1 - czarno-biały rysunek planu (2,36 MB)
załącznik nr 2 (742 KB)
załącznik nr 3 (123 KB)
kolorowy rysunek planu (1,99 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (trzecie wyłożenie)

Termin wyłożenia: 5 sierpnia 2013 do 26 sierpnia 2013
Termin dyskusji publicznej: 6 sierpnia 2013
Termin składnia uwag: 9 września 2013
ogłoszenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu (143 KB)
tekst projektu planu (591 KB)
rysunek projektu planu - kolorowy(1,48 MB)
rysunek projektu planu - czarno-biały(1,41 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (555 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (9,09 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (ponowne wyłożenie)

Termin wyłożenia: 1 października 2012 do 30 października 2012
Termin dyskusji publicznej: 10 października 2012
Termin składnia uwag: 13 listopada 2012
ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu (32 KB)
tekst projektu planu (288 KB)
rysunek projektu planu - kolorowy(1,22 MB)
rysunek projektu planu - czarno-biały(1,19 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (365 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (9,75 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (pierwsze wyłożenie)

Termin wyłożenia: 28 maja 2012 do 26 czerwca 2012
Termin dyskusji publicznej: 19 czerwca 2012
Termin składnia uwag: 10 lipca 2012
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (131 KB)
tekst projektu planu (518 KB)
rysunek projektu planu - kolorowy (1,36 MB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (1,31 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (364 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (9,63 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXXIX/860/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i Waszyngtona
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (131 KB)
treść uchwały (60 KB)
załącznik graficzny do uchwały (1,25 MB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (116 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 10.02.2010
Data udostępnienia informacji: 10.02.2010
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.07.2023 13:25 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
22.12.2017 12:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.10.2017 11:08 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.10.2017 12:13 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.04.2017 13:48 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.04.2017 14:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:16 Korekta Michał Kowalski
10.03.2016 14:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.03.2016 14:55 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
24.11.2014 09:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.10.2014 12:42 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
02.10.2014 15:44 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.10.2014 15:41 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.08.2013 11:18 Zmiana załącznika Bartłomiej Poźniak
05.08.2013 09:24 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.07.2013 12:32 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
01.10.2012 08:18 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
21.09.2012 12:49 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.05.2012 14:58 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
16.05.2012 13:06 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.05.2012 13:02 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
02.04.2012 10:58 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:21 Korekta Bartłomiej Poźniak