1105 Tekst jednolity - Skwer Kościuszki, Jana z Kolna i 10 Lutego

Ogłoszenie tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego

mapa obszaru planu


Uchwała Nr XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z żądaniem stwierdzenia nieważności uchwały w części dotyczącej karty terenu 26 dla działki ewidencyjnej nr 1052. Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2022 r. WSA w Gdańsku oddalił skargę (sygn. akt II SA> Gd 720/21).


Uchwała Nr XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z żądaniem stwierdzenia nieważności uchwały w części dotyczącej karty terenu 26 dla działki ewidencyjnej nr 1052. Skarga została odrzucona przez Sąd postanowieniem z dnia 21 lipca 2021 r. (sygn akt. II SA/Gd 397/21).

Ustalenia planu zostały zmienione na fragmencie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego (1114)
Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2017 r., poz. 387

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Informacje dotyczące uchwalenia tekstu jednolitego

Uchwała nr XXVII/662/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 (96 KB)
Tekst jednolity z rysunkiem planu (23,9 MB)

Lista planów powiązanych

1105z Skwer Kościuszki - zmiana (2015-12-30)
1105 Skwer Kościuszki oraz Jana z Kolna i 10 Lutego (2009-11-25)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 21.12.2016
Data udostępnienia informacji: 30.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.06.2022 13:13 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
09.12.2021 13:55 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.06.2021 09:56 Aktualizacja treści Emil Osika
02.10.2018 13:38 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.10.2018 13:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.02.2018 10:49 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.04.2017 14:19 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:12 Korekta Michał Kowalski
30.12.2016 10:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.12.2016 09:02 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.12.2016 09:01 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak