1105 Tekst jednolity - Skwer Kościuszki, Jana z Kolna i 10 Lutego

Ogłoszenie tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego

mapa obszaru planuUstalenia planu zostały zmienione na fragmencie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego (1114)


Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2017 r., poz. 387

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Informacje dotyczące uchwalenia tekstu jednolitego

Uchwała nr XXVII/662/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 (96 KB)
Tekst jednolity z rysunkiem planu (23,9 MB)

Lista planów powiązanych

1105z Skwer Kościuszki - zmiana (2015-12-30)
1105 Skwer Kościuszki oraz Jana z Kolna i 10 Lutego (2009-11-25)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 21.12.2016
Data udostępnienia informacji: 30.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.10.2018 13:38 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.10.2018 13:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.02.2018 10:49 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.04.2017 14:19 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:12 Korekta Michał Kowalski
30.12.2016 10:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.12.2016 09:02 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.12.2016 09:01 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak