1105 Skwer Kościuszki oraz ul. Jana z Kolna i 10 Lutego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego


Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu na obszarze obowiązującego planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego
Plan posiada tekst jednolity. Przejdz do 1105tj.
Ustalenia planu zostały zmienione uchwałą XV/315/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego. Przejdź do strony planu 1105z Skwer Kościuszki - zmiana
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2010 r., Nr 12, poz. 220

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009
Powierzchnia planu: 64,92 ha

Rysunek planu ze wskazaniem obszarów nieobowiązujących (17,72 MB)

Tekst uchwały (873 KB)
Rysunek planu - czarno-biały (6,20 MB)
Rysunek planu - czarno-biały (9,48 MB)
Rysunek planu - kolorowy (9,03 MB)

Plik GML (16 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (53,59 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (1,32 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 25.11.2009
Data udostępnienia informacji: 27.11.2009
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2022 11:28 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
29.09.2022 14:37 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
21.02.2018 10:48 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.04.2017 14:05 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.04.2017 15:38 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.04.2017 14:27 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:13 Korekta Michał Kowalski
17.02.2016 13:14 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
25.02.2015 13:00 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:47 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.07.2013 12:58 Korekta Bartłomiej Poźniak
30.07.2013 12:57 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 15:27 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 15:27 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.06.2010 13:48 Korekta Bartłomiej Poźniak