1104 Władysława IV, 10 Lutego, Świętojańska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej

mapa obszaru planu


Informacje dotyczące zmian ustaleń i przystąpień do sporządzenia planu na obszarze obowiązującego planu

Rysunek wskazujący obszary na których uchylono ustalenia planu (11,71 MB)

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowywania:
części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon skweru przy ulicy Władysława IV (1109)
części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury (1111)
części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego (1115)

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta (1112 Kilińskiego)
części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV i alei Marszałka Piłsudskiego (1305 Władysława IV i Piłsudskiego)


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 lutego 2012 roku stwierdził nieważność uchwały RMG nr VI/92/11 w części dotyczącej §13 karta terenu 41 w odniesieniu do działek nr 825/305 i nr 826/305
Skan wyroku WSA (217 KB)
Rysunek miejscowego planu z uwzględnieniem wyroku Sądu (8,21 MB)
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2011 r., Nr 49, poz. 1137

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr VI/92/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011
Tekst uchwały (950 KB)
Rysunek kolorowy (7,99 MB)
Rysunek czarno-biały (8,19 MB)

Plik GML (19 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (31,39 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (1,30 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 23.03.2011
Data udostępnienia informacji: 30.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2023 08:20 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
30.12.2022 10:12 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
29.12.2022 11:56 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
29.09.2022 13:23 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
23.12.2019 11:38 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.01.2019 10:19 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.01.2019 10:17 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.01.2019 10:14 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
18.01.2019 11:31 dodanie rysunku mapy Bartłomiej Poźniak
27.06.2018 12:26 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.01.2018 12:53 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.04.2017 13:34 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 15:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:37 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.11.2012 10:34 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.11.2012 10:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.11.2012 10:28 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.11.2012 10:24 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
14.08.2012 14:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.06.2011 12:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.06.2011 12:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.06.2011 12:17 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
08.04.2011 14:29 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
30.03.2011 09:02 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak