1103 Tekst jednolity - Molo Rybackie

Ogłoszenie tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego


Uchwałą nr XXXIX/1118/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2018 roku stwierdzono nieważność § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 20-02-2018 r., poz. 627

Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim - uchwała nr XXXVI/982/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r.

Rysunek planu pokazujący część uchyloną (1,95 MB)


Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 06-08-2013 r., poz. 3116
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Informacje dotyczące uchwalenia tekstu jednolitego

Uchwalony: uchwałą nr XXXII/659/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013
Uchwała (136 KB)
Obwieszczenie (128 KB)
Tekst jednolity (549 KB)
Rysunek planu - czarno-biały (1,88 MB)
Rysunek planu - kolorowy (1,46 MB)
Załącznik nr 3 (116 KB)

Lista planów powiązanych

1103 Molo Rybackie
1103z Molo Rybackie - zmiana

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 26.06.2013
Data udostępnienia informacji: 16.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.03.2019 14:42 Usunięcie załącznika nr 2 Bartłomiej Poźniak
22.02.2018 09:45 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.02.2018 10:40 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.04.2017 14:10 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.04.2017 14:10 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 13:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 13:55 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 13:47 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:09 Korekta Michał Kowalski
18.12.2013 12:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:00 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.11.2013 11:34 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.08.2013 10:57 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
16.07.2013 15:01 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak