1102 Tekst jednolity - Żwirki i Wigury, Świętojańska i Wybickiego

Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego


Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 14 marca 2016 r., poz. 1053
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Informacje dotyczące uchwalenia tekstu jednolitego

Uchwalony: uchwałą nr XVI/355/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016
Powierzchnia: 1,29 ha
uchwała (125 KB)
obwieszczenie (131 KB)
tekst jednolity (295 KB)
załącznik nr 1 - rysunek planu(0,99 MB)

Lista planów powiązanych

1102 Żwirki i Wigury, Świętojańska i Wybickiego
1102z Żwirki i Wigury - zmiana

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 26.01.2016
Data udostępnienia informacji: 17.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.04.2017 12:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:03 Korekta Michał Kowalski
12.04.2016 10:21 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
17.02.2016 14:38 Korekta Bartłomiej Poźniak
17.02.2016 14:37 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak