1006 Śląska, Kielecka, Poznańska


Numer planu: 1006
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej
Obowiązuje od: 2016--05-25
Uchwalenie: Uchwała Nr XVII/377/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r.
Tekst uchwały (330 KB)
Załącznik nr 1 - kolorowy rysunek planu (1,45 MB)
Załącznik nr 3 (115 KB)
Uzasadnienie (275 KB) opub. 2017-09-11
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 10 maja 2016 r., poz. 1743 (DZ. URZ. WOJ. 2016.1743)
INFORMACJE DODATKOWE:
Na terenie planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon Węzła Franciszki Cegielskiej. Plan nr 1007.
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

 

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (ponowne wyłożenie)

Termin wyłożenia: 23 listopada 2015 do 14 grudnia 2015
Termin dyskusji publicznej: 30 listopada 2015
Termin składania uwag: 28 grudnia 2015
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (130 KB)
tekst projektu planu (418 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (0,98 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (1 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (359 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (15,3 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 19 grudnia 2014 do 27 stycznia 2015
Termin dyskusji publicznej: 7 stycznia 2015
Termin składania uwag: 11 lutego 2015
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (134 KB)
tekst projektu planu (426 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (985 KB)
rysunek projektu planu - kolorowy (1003 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (529 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (13,9 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXVI/547/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (27 KB)
treść uchwały (66 KB)
załącznik graficzny do uchwały (621 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 19.12.2012
Data udostępnienia informacji: 16.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2023 14:37 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
20.07.2023 14:35 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
20.07.2023 14:34 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 15:44 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
27.03.2019 12:28 Usunięcie załącznika nr 2 Bartłomiej Poźniak
11.09.2017 09:26 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.04.2017 12:12 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.04.2017 13:07 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.05.2016 09:04 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
16.03.2016 12:19 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.11.2015 10:16 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
13.11.2015 10:30 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
13.11.2015 10:30 Dodanie informacji Arkadiusz Zieniuk
19.12.2014 14:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.12.2014 14:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.12.2014 13:43 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.12.2014 12:41 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
15.12.2014 11:13 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.01.2013 09:06 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak