0902 Morska, róg Mireckiego

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Morskiej róg Mireckiego w Gdyni, uchwalony uchwałą nr XVI/551/00 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2000 roku

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2000 r., Nr 43, poz. 262)

część tekstowa: 0902 treść uchwały
część graficzna: 0902 rysunek planu (0,6 MB)

Plik GML (8 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (470 KB)
Legenda do rysunku planu - JPG (78 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 23.02.2000
Data udostępnienia informacji: 16.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2022 15:27 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
19.12.2013 13:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:18 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 13:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 12:25 Korekta Bartłomiej Poźniak