0902 Morska, róg Mireckiego


Numer planu: 0902
Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Morskiej róg Mireckiego w Gdyni
Obowiązuje od: 2000-05-12
Uchwalenie: Uchwała Nr XVI/551/00 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2000 r.
Treść uchwały
Rysunek planu (0,6 MB)
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2000 r., Nr 43, poz. 262 (DZ. URZ. WOJ. 2000.43.262)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 23.02.2000
Data udostępnienia informacji: 16.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2023 14:02 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
20.07.2023 14:02 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 15:27 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
19.12.2013 13:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:18 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 13:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 12:25 Korekta Bartłomiej Poźniak