0901 Grabowo, Beniowskiego, Wąsowicza (nieobowiązujący)

Plan przestał obiązywać w wyniku publikacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (0903)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Grabowo, Beniowskiego, Wąsowicza, uchwalony uchwałą nr XL/1283/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2002 roku

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 25 czerwca 2002 r., Nr 43, poz. 1024

część tekstowa: 0901 treść uchwały
część graficzna: 0901 rysunek planu (1,2 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 24.04.2002
Data udostępnienia informacji: 16.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2023 13:59 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 15:20 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 15:19 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 15:19 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.04.2017 15:28 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 13:34 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 16:51 Korekta Michał Kowalski
14.01.2015 13:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.09.2014 12:49 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 13:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 13:55 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 12:27 Korekta Bartłomiej Poźniak