0808 Dembińskiego, Leszczynki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok
mapa obszaru planu


Uchwała nr Nr XIX/596/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w całości.
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2020 r., poz. 2822

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwała w sprawie uchwalenia (311 KB) - Nr XIX/596/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2020 r.
Załącznik numer 1 - rysunek planu (3,85 MB)
Załącznik numer 2 (352 KB)
Załącznik numer 3 (111 KB)
Uzasadnienie uchwały (128 KB)

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 14 grudnia 2019 do 14 stycznia 2020
Rozpatrzenie uwag (12,8 MB) - Zarządzenie Nr 1988/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.02.2020 r.
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 18 grudnia 2019 (4,41 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (41 KB)
Tekst projektu planu (443 KB)
Rysunek projektu planu (3,88 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (31 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (633 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (9,63 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Rozpatrzenie wniosków (18,27 MB) - Zarządzenie Nr 1181/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.07.2019 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu (35 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (1,78 MB) - Nr VI/159/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 27.02.2019
Data udostępnienia informacji: 18.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2020 10:02 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.06.2020 10:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
18.05.2020 14:15 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
18.05.2020 14:14 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.02.2020 12:39 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.01.2020 11:03 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.12.2019 19:34 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
13.12.2019 19:27 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
13.12.2019 19:24 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
05.12.2019 15:30 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.08.2019 15:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.08.2019 15:20 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.03.2019 14:11 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
01.03.2019 11:02 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak