0807 Morska, Działdowska


Numer planu: 0807
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej
Obowiązuje od: 2019-11-20
Uchwalenie: Uchwała Nr XII/397/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r.
Uchwała w sprawie uchwalenia (227 KB)
Załącznik numer 1 - rysunek planu (2,62 MB)
Załącznik numer 2 (471 KB)
Załącznik numer 3 (109 KB)
Uzasadnienie uchwały (130 KB)
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 4816 (DZ. URZ. WOJ. 2019.4816)
INFORMACJE DODATKOWE:
Uchwała nr XII/397/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w całości.
Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2020 r. (sygn. akt II SA/Gd 81/20) WSA w Gdańsku oddali skargę (link do wyroku). Wyrok jest prawomocny - dnia 15 lutego 2022 r. roku NSA oddalił skargę kasacyjną (sygn. akt II OSK 665/21, https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DEF135B99C)
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

 

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 6 do 30 lipca 2019
Zmiana rozpatrzenia uwag (8,74 MB) - Zarządzenie Nr 1349/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.09.2019 r.
Rozpatrzenie uwag (8,36 MB) - Zarządzenie Nr 1278/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.09.2019 r.
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 25 lipca 2019 (5,40 MB)
Tekst projektu planu (148 KB)
Rysunek projektu planu (2,59 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (292 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (508 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (14,64 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (36 KB)
Rozpatrzenie wniosków (7,07 MB) - Zarządzenie Nr 787/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2019 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu (28 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (1,06 MB) - Nr XLIV/1271/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 27.06.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2023 13:42 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
20.07.2023 13:42 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
19.10.2022 15:11 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 15:12 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
04.04.2022 15:33 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
04.12.2020 09:14 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.02.2020 10:26 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.01.2020 12:11 zmiana mapki poglądowej Bartłomiej Poźniak
05.11.2019 15:12 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
30.09.2019 15:32 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
30.09.2019 15:31 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
24.09.2019 15:53 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
30.08.2019 15:15 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
30.08.2019 15:12 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
05.07.2019 15:04 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.07.2019 13:31 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.06.2019 12:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
24.04.2019 10:42 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.04.2019 10:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.07.2018 15:43 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak