0806 Tekst jednolity - Orlicz - Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego


Tekst jednolity 0806
Ogłoszenie tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego
Obowiązuje od: 2013-06-26 (Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia)
Uchwalenie: Uchwała nr XXXII/658/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r.
Rysunek planu ze wskazniem obszarów nieobowiązujących (21,12 MB)
Uchwała (101 KB)
Obwieszczenie (137 KB)
Tekst jednolity (861 KB)
Rysunek planu - czarno-biały (14,7 MB)
Rysunek planu - kolorowy (8,68 MB)
Załącznik nr 3 (123 KB)
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2013 r., poz. 3115 (DZ. URZ. WOJ. 2013.3115)
INFORMACJE DODATKOWE:
Powiązane: Plan nr 0806.
Powiązane: Zmiana nr 0806z
Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok, uchwalonego uchwałą Nr XIX/596/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2020 r. Plan 0808.
Przystąpiono do sporządzenia planu na części obszaru obowiązującego planu. Plan 0809.
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 26.06.2013
Data udostępnienia informacji: 16.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2023 12:42 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
21.07.2023 12:29 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
20.07.2023 14:55 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
20.07.2023 14:45 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
31.08.2021 11:48 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
17.05.2021 14:59 Aktualizacja treści Emil Osika
27.03.2019 14:56 Usunięcie załącznika nr 2 Bartłomiej Poźniak
20.04.2017 10:59 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 14:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 14:07 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 13:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.03.2017 15:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.03.2017 15:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 16:56 Korekta Michał Kowalski
18.12.2013 12:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:03 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.11.2013 11:33 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.08.2013 10:56 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
16.07.2013 15:16 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.07.2013 15:00 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak