0805 Drzymały, Ramułta

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta, uchwalony uchwałą nr IX/226/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 roku

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 października 2007 r., Nr 144, poz. 2676)

część tekstowa: 0805 treść uchwały 
część graficzna: 0805 rysunek planu (1,0 MB)
część graficzna: 0805 rysunek planu - kolorowy (1,16 MB)

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 lutego 2011 roku stwierdzający nieważność uchwały RMG nr IX/226/07 w części dotyczącej ustalenia nieprzekraczalnych linii zabudowy dla nieruchomości stanowiących działki nr 377/47 i 335/47 położonych przy ul. Morskiej w Gdyni (266 KB)

Rysunek miejscowego planu z uwzględnieniem wyroku Sądu (2,80 MB)

Plik GML (9 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (979 KB)
Legenda do rysunku planu - JPG (146 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Arkadiusz Zieniuk
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 27.06.2007
Data udostępnienia informacji: 30.07.2007
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2022 15:10 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
18.12.2013 12:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.02.2013 15:54 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 13:01 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.10.2011 12:11 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:26 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.06.2010 12:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.06.2010 14:59 Korekta Bartłomiej Poźniak