0804 Zakręt do Oksywia

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni rejon zajezdni przy ul. Zakręt do Oksywia, uchwalony uchwałą nr III/58/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002 roku

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 24 marca 2003 r., Nr 43, poz. 632)

część tekstowa: 0804 treść uchwały
część graficzna: 0804 rysunek planu (0,5 MB)

Plik GML (9 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (464 KB)
Legenda do rysunku planu - JPG (59 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 11.12.2002
Data udostępnienia informacji: 16.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2022 15:08 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
19.12.2013 13:37 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:14 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 13:54 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 12:27 Korekta Bartłomiej Poźniak