0802 Działdowska, Modlińska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Działdowskiej i Modlińskiej


Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej (0807), uchwalonego uchwałą Nr XII/397/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r.
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2008 r., Nr 54, poz. 1516

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XVII/401/08 z dnia 27 lutego 2008 roku
rysunek planu ze wskazniem obszarów nieobowiązujących (22,68 MB)
treść uchwały
rysunek planu (3,8 MB)

Plik GML (12 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (7,21 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (290 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Arkadiusz Zieniuk
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 27.02.2008
Data udostępnienia informacji: 07.04.2008
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2023 14:32 Zmiana załącznika Łukasz Niedźwiecki
26.09.2022 15:06 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
17.05.2021 14:46 Dodanie informacji Emil Osika
20.04.2017 10:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:51 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:54 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:42 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:27 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.06.2010 12:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.06.2010 14:53 Korekta Bartłomiej Poźniak