0801 Trasa Kwiatkowskiego


Numer planu: 0801
iejscowy plan zagospodarowania przestrzennego połączenia drogowego Estakady Kwiatkowskiego z drogą obwodową Trójmiasta - „Trasa Kwiatkowskiego"
Obowiązuje od: 2001-04-27
Uchwalenie: Uchwała Nr XXVIII/976/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2001 r.
Tekst uchwały (79 KB)
Rysunek planu - część 1 (2 MB)
Rysunek planu - część 2 (1,5 MB)
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2001 r., Nr 32, poz. 349 (DZ. URZ. WOJ. 2001.32.349)
INFORMACJE DODATKOWE:
Ustalenia planu zostały zmienione uchwałą V/75/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południowo-zachodnim. Plan nr 2206 (plan nieobowiązujący).
Ustalenia planu zostały zmienione uchwałą XXX/668/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz - Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego. Plan 0806.
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 28.03.2001
Data udostępnienia informacji: 16.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2023 11:42 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
20.07.2023 11:38 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 15:03 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
06.03.2020 11:27 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.04.2017 10:51 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.04.2017 10:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.05.2015 13:31 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 13:42 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.03.2013 12:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.03.2013 12:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.03.2013 12:27 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.03.2013 12:27 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.03.2013 12:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.03.2013 12:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.03.2013 12:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.03.2013 12:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.03.2013 12:17 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:55 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:14 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 13:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 12:30 Korekta Bartłomiej Poźniak