0708 Chylonia, pl. Dworcowy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i placu Dworcowego
mapa zakresu planu


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r., poz. 2184


Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwała w sprawie uchwalenia (254 KB) - NR XLI/1257/22 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 kwietnia 2022 r.
Załącznik numer 1 - rysunek planu (1,06 MB)
Załącznik numer 2 (116 KB)
Załącznik numer 3 (123 KB)
Załącznik numer 4 (90 KB)
Uzasadnienie uchwały (357 KB)

Plik GML (8 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (1,26 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (538 KB)


Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: od 25 stycznia do 15 lutego 2022 
Termin składania uwag: do 1 marca 2022 

Protokół z dyskusji publicznej (4,04MB)
Obwieszczenie o wyłożeniu (1,29MB)
Tekst projektu planu (124 KB)
Rysunek projektu planu (3,22 MB)

Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne
Instrukcja dołączania i obsługi aplikacji podczas wydarzenia
Klauzula informacyjna RODO
Formularz składania uwag
Link do rejestracji udziału w dyskusji publicznejObwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

obwieszczenie (54 KB)
uzgodnienie PPIS (110 KB)
uzgodnienie RDOŚ (149 KB)

Informacje dotyczące przystąpienia

Rozpatrzenie wniosków (5,32 MB) - Zarządzenie Nr 3525/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.04.2021 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu (99 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (628 KB) - Nr XXIII/744/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 28.10.2020
Data udostępnienia informacji: 05.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2022 12:14 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 14:59 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
02.06.2022 15:35 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
02.06.2022 15:29 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
29.04.2022 13:31 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
29.04.2022 13:31 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
29.04.2022 12:43 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
21.02.2022 11:02 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
25.01.2022 09:45 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
14.01.2022 15:59 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
14.01.2022 09:43 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
12.08.2021 14:02 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
15.04.2021 15:34 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak