0706 Hutnicza, Pucka, Krzywoustego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r., poz. 3590

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXXIV/916/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Powierzchnia planu: 62,62 ha
Tekst uchwały (260 KB)
Załącznik nr 1 - rysunek planu (11,78 MB)
Załącznik nr 2 (129 KB)
Załącznik nr 3 (114 KB)
Uzasadnienie (105 KB)

Plik GML (13 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (27,70 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (682 KB)

Zarządzenie nr 6456/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.07.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego. Treść zarządzenia (1,60 MB).

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 6 czerwca do 27 czerwca 2017
Termin dyskusji publicznej: 8 czerwca 2017
Termin składania uwag: 11 lipca 2017
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
tekst projektu planu (141 KB)
rysunek projektu planu (6,92 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (349 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe materiały (27,47 MB)

Zarządzenie Nr 5102/16/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.09.2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego. Treść zarządzenie (5,05 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXI/495/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (26 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (5,64 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 25.05.2016
Data udostępnienia informacji: 29.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2022 14:55 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
23.10.2017 09:50 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.09.2017 15:07 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.09.2017 14:33 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
31.08.2017 10:57 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
01.08.2017 10:29 Korekta Bartłomiej Poźniak
01.08.2017 10:22 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
06.06.2017 08:31 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.06.2017 15:10 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 12:00 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.01.2017 14:51 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
02.06.2016 10:12 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak