0705 Węzeł integracyjny Gdynia Chylonia

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r., poz. 2813

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXII/528/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016
Powierzchnia planu: 10,29 ha
Rysunek planu ze wskazaniem obszarów nieobowiązujących (4,61 MB)
tekst uchwały (1,31 MB)
załącznik nr 1 - rysunek planu (4,86 MB)
załącznik nr 3 (114 KB)
uzasadnienie (257 KB) opub. 2017-09-11

Plik GML (11 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (9,82 MB)
Legenda do rysunku planu (1,06 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 29 marca do 18 kwietnia 2016
Termin dyskusji publicznej: 13 kwietnia 2016
Termin składania uwag: 4 maja 2016
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (130 KB)
tekst projektu planu (581 KB)
rysunek projektu planu (3,56 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (558 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (18,6 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXVI/546/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia.
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (27 KB)
treść uchwały (1,36 MB)
załącznik graficzny do uchwały (1,3 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 19.12.2012
Data udostępnienia informacji: 16.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2022 11:23 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 14:53 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
27.03.2019 12:20 Usunięcie załącznika nr 2 Bartłomiej Poźniak
11.09.2017 09:25 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.09.2017 09:24 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.04.2017 10:31 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.04.2017 10:30 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.04.2017 12:58 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.03.2017 15:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.11.2016 08:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.08.2016 13:28 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.06.2016 14:10 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.03.2016 18:17 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
29.03.2016 18:15 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
29.03.2016 18:06 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
29.03.2016 18:06 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
29.03.2016 18:06 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
29.03.2016 18:06 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
29.03.2016 18:06 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
29.03.2016 18:06 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
29.03.2016 09:53 Dodanie informacji Arkadiusz Zieniuk
17.03.2016 09:16 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.03.2013 11:42 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.01.2013 14:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.01.2013 09:33 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
16.01.2013 09:11 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.01.2013 09:08 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak