0702z Chylońska i Kartuska - zmiana

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i Kartuskiej Uchwalona uchwałą nr VIII/190/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2007 r.


Plan posiada tekst jednolity


Opublikowana: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 27 lipca 2007 r., Nr 121, poz. 2139

Informacje dotyczące uchwalenia zmiany planu

treść uchwały
rysunek planu (1,0 MB)

Plik GML (9 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (743 KB)
Legenda do rysunku planu - JPG (128 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Tymon Chwalisz
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 20.10.2022
Data udostępnienia informacji: 20.10.2022
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.10.2022 13:43 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
21.10.2022 13:42 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
21.10.2022 13:35 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
21.10.2022 13:33 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
20.10.2022 13:12 Dodanie informacji Tymon Chwalisz