0702 Chylońska i Kartuska


Numer planu: 0702
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i Kartuskiej
Obowiązuje od: 2004-02-12
Uchwalenie: Uchwała Nr XIII/260/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 r.
Treść uchwały
Rysunek planu (2,1 MB)
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2004 r., Nr 11, poz. 204 (DZ. URZ. WOJ. 2004.11.204)
INFORMACJE DODATKOWE:
Tekst ujednolicony
Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej oraz części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia. Rysunek pokazujący części uchylone (1,82 MB).
Plany zmieniające: Plan 0704. Plan 0705.
Ustalenia planu zostały zmienione uchwałą Nr VIII/190/07 Rady Miasta Gdyni z 23 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej. Zmiana nr 0702z.
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Tymon Chwalisz
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 20.10.2022
Data udostępnienia informacji: 20.10.2022
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.08.2023 12:13 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
03.08.2023 12:07 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
21.07.2023 12:36 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
20.07.2023 10:11 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
20.07.2023 10:10 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
21.10.2022 13:46 Dodanie informacji Tymon Chwalisz
21.10.2022 13:35 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
21.10.2022 10:17 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
20.10.2022 13:39 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz