0702 Chylońska i Kartuska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i Kartuskiej uchwalony uchwałą nr XIII/260/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 r.


Plan posiada tekst jednolity.
Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2004 r., Nr 11, poz. 204

treść uchwały
rysunek planu (2,1 MB)

Plik GML (11 KB)
Rysunek planu - GeoTIFF (647 KB)

Legenda do rysunku planu - JPG (189 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Tymon Chwalisz
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 20.10.2022
Data udostępnienia informacji: 20.10.2022
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.10.2022 13:46 Dodanie informacji Tymon Chwalisz
21.10.2022 13:35 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
21.10.2022 10:17 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
20.10.2022 13:39 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz