0701 osiedle Meksyk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni - Osiedla Meksyk


Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – Osiedla Meksyk uchwalonego uchwałą Nr XIX/622/00 Rady Miasta Gdyni z 24 maja 2000 r. utraciły moc w granicach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni uchwalonym uchwałą Nr XX/380/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 r.
rysunek planu pokazujący część uchyloną (7,39 MB)

przejdź do strony planu: 0704 Obwodowa Północna i zachodni odcinek Drogi Czerwonej

Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 84 z dnia 7 września 2000 r., poz. 546

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XIX/622/00 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2000 r.
Powierzchnia planu: 18,89 ha
tekst uchwały (133 KB)
rysunek planu - czarno-biały (5,92 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 24.05.2000
Data udostępnienia informacji: 16.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.07.2018 12:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.04.2017 15:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 15:57 Korekta Michał Kowalski
26.05.2015 10:57 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 13:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.02.2013 15:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.02.2013 15:20 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.02.2013 15:20 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:55 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 15:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 12:34 Korekta Bartłomiej Poźniak